To content (skip navigation)

O nas

Szkoła Muzyczna Yamaha w Słupcy rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Mieści się przy ul. Browarnej 3 przy b.dworcu PKS. Założycielem i dyrektorem jest mgr Arleta Adamczyk, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Koninie w klasie fortepianu oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Rytmiki. Uczestniczka wielu szkoleń instrumentalnych i wokalnych oraz kursów z zakresu psychologii dziecka.

Nauczanie na najwyższym poziomie oraz wspaniała atmosfera sprawiły, iż w krótkim czasie szkoła zyskała dużą popularność ucząc dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Programy nauczania, dostępne w szkole, charakteryzują się nowatorską koncepcją nauczania opracowaną przez Yamaha Europa GmbH. W nauczaniu, oprócz podręczników, wykorzystywane są pomoce naukowe w postaci płyt CD, na których nagrane są aranże muzyczne do każdego przerabianego przez ucznia utworu. .

Szkoła Yamaha w Słupcy wyposażona jest w nowoczesne instrumenty firmy Yamaha - uczniowie nie muszą przynosić własnych instrumentów na lekcje. Jest również bogata oferta instrumentów przeznaczonych na wypożyczenie, co dla niektórych uczniów może być dużą pomocą (szczególnie w początkach nauki).

Począwszy od samych narodzin szkoły w naszym mieście, uczniowie biorą czynny udział w jego życiu kulturalnym: licznych koncertach, festiwalach oraz imprezach kulturalnych.

Szkoła organizuje również koncerty, audycje, spotkania oraz zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Młodzież chętnie korzysta również z organizowanych jednodniowych wyjazdów na koncerty lub dłuższych 1,2-tygodniowych wyjazdów na kolonie z muzyką.

Zajęcia prowadzą doświadczeni muzycy i pedagodzy, którzy poza ukończonymi studiami muzycznymi posiadają także wiedzę zdobytą na licznych seminariach i kursach poświęconych edukacji muzycznej w systemie Yamaha Europa GmbH oraz Yamaha Music Foundation siedzibą w Japonii.

 W roku 2006 Szkoła Muzyczna Yamaha w Słupcy została obdarzona wielkim wyróżnieniem przez Urząd Miasta Słupcy oraz Starostwo Powiatu Słupeckiego, będąc mianowaną do uczestnictwa w Konkursie

„Słupecki Przedsiębiorca Roku 2005” i wygrywając go w dziedzinie osiągnięć społeczno-kulturalnych”.

tytul

tytul

 

W czerwcu 2009 roku nasza szkoła otrzymała od Centrali Szkół Muzycznych Yamaha w Polsce zaszczytne wyróżnienie za „dynamiczny rozwój placówki oraz wzorową współpracę”. Jesteśmy bardzo dumni i wszystkim, którzy z naszą Szkołą współpracują, przyczyniając się jednocześnie do naszego wspólnego sukcesu: nauczycielom, rodzicom, uczniom, a także władzom miasta i powiatu, jednostkom kulturalno- społecznym, placówkom szkolnym i przedszkolnym, indywidualnym sponsorom i wspierającym nasze akcje- SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 wyroznienie

zdj

Z wielką radością informujemy, iż w czerwcu 2010, podczas corocznego spotkania właścicieli Szkół Muzycznych Yamaha w Polsce, nasza placówka została mianowana SZKOŁĄ ROKU!!! Podkreślona została wzorowa  współpraca z Centralą Szkół Muzycznych Yamaha w Polsce, dynamiczny rozwój placówki, ale także wysoki poziom zajęć, działalność koncertowa oraz sukcesy naszych uczniów.

Ciesząc się, dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w pracę, zaś uczniom i rodzicom za wzorową współpracę ze szkołą.Dziękujemy wszystkim, z którymi mamy zaszczyt współpracować, m.in. władzom miasta i powiatu, jednostkom kulturalno- społecznym, placówkom szkolnym i przedszkolnym, mediom i wspierającym nasze akcje sympatykom szkoły.

Nagrodę traktujemy jako zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku nad podnoszeniem poziomu pracy w naszej szkole.

W ramach Roku Odkrywania Talentów ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej słupecka  Szkoła Muzyczna YAMAHA w 2011 roku otrzymała tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów". Jako Szkoła jesteśmy nastawieni na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności muzycznych. Minimalizujemy przy tym ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmujemy. Na co dzień odkrywamy zatem talenty i pasje, rozbudzamy zainteresowania dzieci i mamy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.

zdj

 Plebiscyt "Słupczanin Roku 2016" - nominację otrzymała nasza szkoła za działalność edukacyjno- koncertową na terenie miasta i powiatu. Dziękujemy za docenienie naszych działań i starań.

 

 

YAMAHA Szkoła Muzyczna

ul. Browarna 3
62-400 Słupca
Tel. 602 266 416
E-mail: yamaha@slupca.pl

Facebook: YAMAHA Szkoła Muzyczna Słupca

 

Organy Naszej Szkoły

ORGAN NADZORUJĄCY:

Centrala Szkół Muzycznych YAMAHA

ORGAN ZARZĄDZAJĄCY :  

Dyrekcja Szkoły

Rada Pedagogiczna

ORGANY REPREZENTUJĄCE SZKOŁĘ

 Rada Rodziców 

 

Dane Naszej Szkoły

Adres placówki

Ul. Browarna 3

62-400 Słupca

Dane identyfikacyjne

NIP 667-16-43-923

REGON 311516993

Podstawy prawne działalności

Licencja dla Arlety i Zdzisława Adamczyk S.J.na prowadzenie placówki wg systemu YAMAHA Szkoła Muzyczna, wydana przez Masterfranczyzobiorcę firmę „Edukacja Muzyczna- Martyna i Marek Karwańscy” w dn. 01.04.2005r.

   

 

Centrala Szkół Muzycznych Yamaha w Pułtusku

Informacje na temat działalności CSMY można znaleźć na stonie http://www.yamahaszkola.pl/.

 

Rada Pedagogiczna

Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły - Arleta Adamczyk. 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, a mianowicie: Joanna Pławińska, Jakub Nożewski, Roman Komicz, Marcin Pawlik, Robert Witowski, Andrzej Żak.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w szkole,

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

Kompetencje Rady Rodziców:
W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności:
1) opiniowania planu edukacyjnego szkoły,
2) pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
3) współudziału w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły (organizacje wycieczek, biwaków itp.),
4) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.