To content (skip navigation)

Festiwal Piosenki VII 2019 regulamin

 

 

REGULAMIN

VII edycji Festiwalu Piosenki Polskiej

„GRAJ I ŚPIEWAJ Z YAMAHĄ”

 

  1. I.         Organizator  główny:

Szkoła Muzyczna Yamaha im. Edwarda Fiszera w Słupcy, ul. Browarna 3

tel. do sekretariatu  63 274 31 35  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15-18

tel. do dyrektora szkoły    602 266 416 w godz.8-18

adres mail:yamahaslupca@wp.pl 

 

  1. II.     Współorganizatorzy i  Patronat :

Współorganizatorami jest

-  Urząd Miasta Słupca

-  Starostwo Powiatu Słupeckiego

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

- Burmistrz Miasta Słupcy pan Michał Pyrzyk

- Starosta Powiatu Słupeckiego pan Jacek Bartkowiak

 

  1. III.             Organizacja Festiwalu:
 * 11 kwietnia 2019 roku : przesłuchania  utworów z kategorii I Piosenka Polska, przesłuchania utworów z kategorii II Piosenek z tekstem Edwarda Fiszera, przesłuchania utworów z kategorii III Utwory instrumentalne do  tekstu Edwarda Fiszera, wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców przez powołane jury.

*  Godzinę rozpoczęcia oraz pełny harmonogram podamy Państwu na zamieszczony w formularzu zgłoszeń adres mailowy, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

*   Miejsce: sala MDK Słupca.          

 

   KATEGORIA  I -  Piosenka Polska  

1. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki w języku polskim.

2. Akompaniament może być realizowany „na żywo”.

3. Dopuszcza się stosowanie półplaybacków (nagranie bez linii melodycznej).

4. Soliście mogą towarzyszyć chórki do sześciu osób.

5. Jednostka może zgłosić najwyżej 2 osoby

6. Festiwal odbywa się z podziałem na  grupy wiekowe, które ustalone zostaną po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

 

                    

  KATEGORIA  II-  "FISZERIADA":

Piosenka z tekstem Edwarda Fiszera - Kategoria międzypokoleniowa "od Juniora do Seniora", czyli bez ograniczenia wieku .                                           

1. Warunkiem udziału w festiwalu jest prezentacja jednego utworu, do którego tekst napisał Edward Fiszer.

2. Akompaniament może być realizowany „na żywo”.

3. Dopuszcza się stosowanie półplaybacków.

4. Zgłoszenie może być indywidualne (nie przez placówkę ).

5. Nie ma limitu zgłoszeń przez jedną placówkę.

 

 

Utwór napisany do tekstu Edwarda Fiszera wykonany INSTRUMENTALNIE

  1. Warunkiem udziału w festiwalu jest prezentacja jednego utworu instrumentalnie, do którego tekst napisał Edward Fiszer.

 

  1. Zgłoszenie może być indywidualne (nie przez placówkę ).
  2. Nie ma limitu zgłoszeń przez jedną placówkę.

 

 

PRACA PLASTYCZNA INSPIROWANA utworem  napisanym przez Edwarda Fiszera

 

  1. Zgłoszenie może być indywidualne (nie przez placówkę ).
  2. Nie ma limitu zgłoszeń
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy plastyczne inspirowanej twórczością Edwarda Fiszera do dnia 20 marca 2019 r. do siedziby organizatora .
  4. Technika dowolna.

 

IV. Formularz zgłoszeniowy.

 1. Warunkiem udziału w Festiwalu jest  przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 marca 2019 r.na adres e – mail: yamahaslupca@wp.pl.wraz z załączonym półplaybackiem wykonywanego utworu ( w formacie MP3).

      2. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu można dokonać również drogą pocztową, przesyłając     

    formularz zgłoszeniowy wraz z płytą CD z nagranym pół playbackiem   

    wykonywanego utworu do dnia 20 marca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego)

    na adres:                                              SZKOŁA MUZYCZNA YAMAHA im. Edwarda Fiszera

62 – 400 Słupca, ul. Browarna 3

z dopiskiem „GRAJ I ŚPIEWAJ Z YAMAHĄ”

3.Uczestnik jest delegowany przez swoją placówkę.

4. Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail, obowiązkowo podany w    formularzu.

    5.Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zbyt        dużej liczby zgłoszeń.

 

IX. Kryteria oceny i nagrody:

1. Uczestników ocenia jury powołane przez organizatorów Festiwalu.

2. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, interpretację, muzykalność, indywidualność artystyczną.

3. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

4. W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zostaną przyznane miejsca I, II , III oraz nagrody rzeczowe.                

 

X. Przepisy ogólne:

1. Festiwal  są otwarty dla publiczności.

2. O kolejności przesłuchań decyduje organizator.

3. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

4.  Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub  upoważniona przez niego osoba).

5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w formularzu.

6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

 

ZAPRASZAMY    SERDECZNIE  !!!

I

GWARANTUJEMY DUŻO

 

PRZYJEMNOŚCI Z MUZYKOWANIA!!!