To content (skip navigation)

Odwiedziny przedszkolaków z Jarzębinki

12 grudnia 2012 r. odwiedziły nas przedszkolaki ze słupeckiej Jarzębinki. Z ciekawością  i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach muzycznych prowadzonych przez panią dyrektor Arletę Adamczyk.