To content (skip navigation)

Programy instrumentalne, czyli już gram na ...

keyboardzie, gitarze, skrzypcach. Yamaha opracowała atrakcyjne dla dzieci i młodzieży materiały nutowo-muzyczne oraz programy nauczania gry na instrumentach w ramach otwartych zajęć grupowych, w których jest światowym ekspertem i niekwestionowanym liderem.