To content (skip navigation)

Nadanie szkole imienia Edwarda Fiszera

We wrześniu 2018 roku na Radzie Pedagogicznej stwierdzono potrzebę nadanie imienia naszej placówce. Z pośród kilku propozycji postać słupeckiego tekściarza Edwarda Fiszera wybijała się na czoło i została jednogłośnie przyjęta zarówno przez Grono Pedagogiczne, jak i rodziców i uczniów naszej placówki. Ustalono, iż rok 2019 będzie rokiem nadanie imienia Edwarda Fiszera naszej szkole.
Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkała się nasza propozycja nadania naszej placówce imienia Edwarda Fiszera u Burmistrza Miasta Słupca Michała Pyrzyka, który bardzo pozytywnie zaopiniował ten pomysł i udzielił swego poparcia przy jego realizacji. Z równie pozytywnym odbiorem spotkała się nasza inicjatywa w naszym społeczno- kulturalnym środowisku lokalnym, co jest dla nas bardzo ważne.
Postać Edwarda Fiszera nasza szkoła promuje od wielu lat organizując koncerty z jego utworami oraz cykliczne Festiwale , na których organizowana jest specjalna kategoria utworów do tekstu Fiszera. Przynosi to efekt nie tylko promowania tej twórczości, ale również głęboko pedagogiczny i wychowawczy. Ponieważ nie jest to literatura obecnie modna, młodzież i nauczyciele naszej szkoły sami przygotowują aranże do w/w utworów i akompaniament na Festiwalu jest na żywo. Te tradycje zamierzamy nie tylko podtrzymać , ale również rozwijać. Motywuje nas do tych działań potrzeba promowania postaci słupczanina na terenie naszego miasta i powiatu, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również na terenie szerszym.
Motywacja jest również tak pozytywny odbiór naszych działań w naszym środowisku lokalnym. Nieoceniona jest również pomoc władz miasta Słupcy i powiatu słupeckiego, za którą serdecznie dziękujemy.
„Jeśli wymienię miejsce urodzenia, cóż ci to powie o moim miasteczku. Po grząskich łąkach brodzą tam wspomnienia i olszynami chylą się nad rzeką.”
Tak powiedział sam autor o naszym miasteczku, a my jako społeczność dołożymy wszelkich starań, aby to zmienić. Aby miasto Słupca było pięknie rozpoznawane i kojarzone z sylwetką i twórczością Edwarda Fiszera.

 

Media o nadaniu imienia:

http://miasto.slupca.pl/blog/2019/01/11/edward-fiszer-patronem-szkoly-muzycznej-yamaha/?fbclid=IwAR0oG-PvDvcLkOMk_fnSTH8eWM3h7KbhYZygPqvdDMvYL2OWGHyzYdpCC00

 

https://twojaslupca.pl/fiszer-patronem-yamahy/?fbclid=IwAR3-qGc8IfWdmxtLLzYuVjtFHbUEEk8t3AHIaMPu0XQ1kMeiMtNc60v9d5Q

 

https://wirtualnyregion.pl/szkola-yamaha-otrzymala-imie-edwarda-fiszera/?fbclid=IwAR0iDDZr8VfiQoPvrBTzn-KP1vUI4vr3WsZ8wyWSa2IW7GvaMarlViAM-QQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZvwQYagq8w

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OKarXeAGSY&t=210s

 

 Zapraszamy również do naszej galerii!