To content (skip navigation)

Festiwal Piosenki VII 2019 formularz zgłoszeń Fiszeriada

..........................., dn. .................................

 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

VII edycji Festiwalu Piosenki Polskiej

 „GRAJ I ŚPIEWAJ Z YAMAHĄ”

 

II. KATEGORIA  FISZERIADA (zaznaczyć  właściwe)

 

 

 

 

 

 

 

  • Piosenka z tekstem  E. Fiszera     „od Juniora do Seniora”

 

  • Utwór instrumentalny do tekstu E.Fiszera

 

  • Praca plastyczna inspirowana twórczościa E.Fiszera

 

             

 

 Dane osobowe solisty:

Imię ...........................................................................................................................................................

Nazwisko .................................................................................................................................................

Data urodzenia.....................................................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................................................

Telefon kontaktowy ..............................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywany utwór (piosenka, utwór instrumentalny lub tekst do inspiracji plastycznej):

Tytuł: ........................................................................................................................................................

Autor tekstu (imię i nazwisko):........Edward Fiszer........................

Muzyka  (imię i nazwisko kompozytora) ..........................................................................................................

Rodzaj akompaniamentu (proszę zaznaczyć krzyżykiem i wpisać nazwę instrumentów)

 

półplayback

 

 

instrumenty

 

 

Instr. 1 .......................................................................................................................................................

Instr. 2 .......................................................................................................................................................

Instr. 3 .......................................................................................................................................................

Ilość osób w chórkach: ..........................                             Czas trwania utworu - ......................min

 

V.      Dane osobowe członków zespołu (instrumentaliści + chórki)

                   Imię, nazwisko, instrument (na jakim dana osoba gra lub wokal)

  1. ...........................................................................................................................................
  2. ...........................................................................................................................................
  3. ...........................................................................................................................................
  4. ...........................................................................................................................................
  5. ...........................................................................................................................................
  6. ...........................................................................................................................................

VII.       Wymagania techniczne

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIII. Kilka słów o wykonawcy (zainteresowania, dotychczasowa działalność artyst.)

....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu VII edycji Festiwalu Piosenki Polskiej „Graj i śpiewaj z Yamahą”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów konkursu, zgodnie z Ustawą o

Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997.