To content (skip navigation)

TYTUŁ SZKOŁY ROKU!! czytaj całość

Ciesząc się ,dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w pracę ,zaś uczniom i rodzicom za wzorową współpracę ze szkołą .Dziękujemy wszystkim ,z którymi mamy zaszczyt współpracować, m.in. władzom miasta i powiatu, jednostkom kulturalno- społecznym, placówkom szkolnym i przedszkolnym, mediom i wspierającym nasze akcje sympatykom szkoły.

Nagrodę traktujemy jako zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku nad podnoszeniem poziomu pracy w naszej szkole.